Call us
ELKE REIS VAN
HORIZON SELECT IS EEN HOOGTEPUNT IN JE LEVEN.

Duurzaamheidsbeleid

Bij Selectair Hoppetravel en Horizon Select geloven we dat reizen een geweldige manier is om culturen te ontdekken, mensen te ontmoeten en onvergetelijke ervaringen op te doen. Tegelijkertijd begrijpen we dat reizen een impact kan hebben op het milieu en de lokale gemeenschappen die we bezoeken. Daarom is duurzaamheid voor ons een kernwaarde die we in alles wat we doen integreren. Hoe we dit concreet aanpakken leest u hieronder.

Duurzaamheidsbeheer & naleving van de wetgeving

ENGAGEMENT VOOR DUURZAAMHEID
De leiding van Selectair Hoppetravel en Horizon Select zetten zich volledig in voor de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf en onderschrijven de duurzaamheidsverklaring en het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf.

Wij zullen het Travelife platform gebruiken om te rapporteren over onze voortgang op het gebied van duurzaamheid en om de voortgang te bewaken en te evalueren. Wij verbinden ons ertoe om onze duurzaamheidsprestaties om de twee jaar (publiekelijk) te communiceren (door middel van het Travelife rapport).

Selectair Hoppetravel en Horizon Select verplichten zich tot voortdurende verbetering van duurzaamheidspraktijken, inclusief de voortdurende controle en evaluatie van ons duurzaamheidsbeleid, met toegewijd personeel en middelen om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Selectair Hoppetravel en Horizon Select volgen alle lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving met betrekking tot menselijke hulpbronnen, mensenrechten, kinderrechten, landrechten, milieubeheer, natuur en landgebruik. Wij volgen een strikte ethische code, inclusief een nultolerantiebeleid voor corruptie, omkoping, dwangarbeid en discriminatie.

Daarom:

 • Hebben wij een duurzaamheid coördinator aangesteld
 • Werken wij aan een duurzaamheidsmissie die ons betere keuzes doet nemen in het samenstellen van reizen zodat die een positieve impact hebben op de natuur en gemeenschap op de bestemming
 • Geven wij voorrang aan partners die ook een duurzaamheidsmissie hebben
 • Werken wij met een actieplan om onze eigen impact op sociaal, cultureel, economisch, milieuvlak te verminderen
 • Kennen al onze medewerkers ons duurzaamheidsbeleid en zullen dit ook steeds implementeren in hun handelingen en verkoop

Intern beheer: sociaal beleid & mensenrechten

MEDEWERKERS
Wij erkennen dat onze werknemers onze grootste troef zijn om onze klanten een onvergetelijke reiservaring te bieden. Daarom hanteren wij een duidelijk personeelsbeleid om te zorgen voor:

 • Wettelijke naleving in alle opzichten. We maken deel uit van PC200 en laten ons bijstaan door sociaal secretariaat SDWorx, alsook door de experts van BizPlus.
 • Een veilige, gezonde en gastvrije werkplek, met tevens aandacht voor voldoende ruimte om te ontspannen, EHBO kit in elke vestiging, EHBO referentiepersoon, …
 • Eerlijke contractvoorwaarden met inbegrip van een eerlijke vergoeding en extra legale voordelen.
 • Mogelijkheid tot opzegging van het contract mits naleving van de wettelijke opzegtermijnen.
 • Respect voor de uurroosters; beperken van overuren en compensatie van eventuele overuren volgens de wettelijke bepalingen.
 • Een goeie arbeidsongevallenverzekering. Alle werknemers zijn verzekerd voor hospilatisatie via DKV.
 • Jaarlijks groeigesprek, ofwel intern ofwel via extern kantoor (BizPlus).
 • Goeie balans werk / privé door jaarlijks betaald verlof én de mogelijkheid tot onbetaald verlof in overleg.
 • Opleidingsmogelijkheden, waaronder opleidingen over onderwerpen als duurzaamheid, seksuele intimidatie en uitbuiting op de werkplek en in de sector, maar ook deelname aan info-avonden en studiereizen wordt gepromoot.
 • Deelname aan de duurzaamheidsplanning.
 • Inclusie en gelijke kansen voor alle werknemers, los van gender, ras, origine, burgerlijke staat, leeftijd, godsdienst en dit met name wat betreft beloning, promotie, voordelen en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.
 • Een duidelijk arbeidsreglement.
 • Open te staan voor studenten om tijdens hun stage bij ons kennis en vaardigheden te kunnen opdoen.

Intern beheer: milieu

MILIEU AN KANTOORACTIVITEITEN
Wij streven ernaar de directe voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten zo klein mogelijk te houden en volgen actief duurzaamheid & milieuvriendelijke principes. Wij hanteren de volgende maatregelen:

 • Alle lokale en nationale regelgeving inzake milieuwetgeving volgen.
 • We proberen zoveel mogelijk lokaal te kopen. Zo werd ons nieuwe kantoor volledig ingericht door lokale aannemers. De volledige inrichting werd opgemaakt om het comfort van onze medewerkers zo hoog mogelijk te krijgen en het verbruik van electriciteit, gas, ... zo laag mogelijk te houden. Zo werd de volledige electriciteit vernieuwd, overal besparende verlichting geplaatst en werd geopteerd voor electrische verwarming / koeling met een warmtepomp.
 • Bij aankoop van nieuwe apparaten, wordt gezocht naar de beste combinatie van waaraan het apparaat moet voldoen en het verbruik, energiebesparingsmodus, mogelijkheid tot slaapmodus.
 • Monitoring van ons verbruik van water, elektriciteit, brandstof, …
 • We gebruiken herbruikbare glazen, tassen, bestek en borden.
 • Kantoorbenodigdheden zo veel mogelijk lokaal aankopen, indien mogelijk in bulk, met beperkte verpakking en duurzaam gecertificeerd.
 • We geven voorkeur aan producten met een milieu- of duurzaamheidcertificaat.
 • In het algemeen geven we voorkeur aan aanbieders met een milieubewust en sociaal beleid.
 • We kopen zoveel mogelijk materiaal van lokale producenten.
 • Printen alleen wanneer het absoluut noodzakelijk is, en altijd dubbelzijdig in grijstinten.
 • Papier moet altijd FSC of gelijkwaardig gecertificeerd zijn.
 • In alle gemeenschappelijke ruimten zijn energiebesparende maatregelen getroffen.
 • Alle apparatuur en verlichting is energie-efficiënt en wordt uitgeschakeld/uitgetrokken/op slaapstand gezet wanneer ze niet worden gebruikt.
 • Alle gemeenschappelijke ruimten en toiletten zijn voorzien van waterbesparende maatregelen.
 • Afval wordt gescheiden in de volgende categorieën: plastic, organisch, papierproducten, metaal, gevaarlijk, glas, elektronisch afval en wordt naar behoren verwijderd door een particulier bedrijf (papier & karton), de gemeente (pmd, restafval, GFT) of naar het containerpark gebracht.
 • Geluids-, licht- en luchtvervuiling wordt tot een minimum beperkt.
 • Maatregelen om brochure-afval tegen te gaan en promoten van digitale brochures
 • Inspanningen om de ecologische voetafdruk te verkleinen door de impact van woon-werkverkeer te verlagen door: werknemers financieel aan te moedigen om met een duurzaam vervoersmiddel naar het werk te komen (fietsvergoeding), transportimpact te reduceren door thuiswerk en videomeetings, carpooling, de werknemers te informeren over hun rol en verantwoordelijkheid inzake interne werking.
BEHEER VAN KANTOORRUIMTES
De kantoren van Selectair Hoppetravel en Horizon Select bevinden zich in een stedelijk gebied en houden zich aan alle plaatselijke wetten inzake grondgebruik. We respecteren de plaatselijke culturele en natuurlijke hulpbronnen in onze bedrijfsactiviteiten en geven de voorkeur aan duurzame architectuur en design.

Algemeen leveranciersbeleid

Selectair Hoppetravel en Horizon Select streven ernaar hun producten en diensten op verantwoorde wijze in te kopen, waarbij schadelijke effecten op maatschappij, cultuur en natuur zoveel mogelijk worden voorkomen. Wij verwachten dezelfde mate van betrokkenheid en inzet van onze leveranciers. Selectair Hoppetravel en Horizon Select werken bij voorkeur met partners die de inzet van de onderneming voor duurzaamheid delen. Dit betekent dat wij de voorkeur geven aan partners die een schriftelijke duurzaamheidsverklaring hebben als integraal onderdeel van hun bedrijfsbeleid en/of een duidelijk duurzaamheidsbeleid hanteren. Selectair Hoppetravel en Horizon Select werken bij voorkeur met leveranciers op de bestemmingen die lokaal eigendom zijn of beheerd worden, lokale en seizoensgebonden producten en diensten gebruiken en de lokale gemeenschap ten goede komen door lokaal en eerlijk personeel aan te nemen en door eerlijke arbeidsomstandigheden te bieden. Waar mogelijk kiezen Selectair Hoppetravel en Horizon Select bij voorkeur partnerbedrijven die voldoen aan toerisme-specifieke, internationaal erkende (GSTC-geaccrediteerde) certificeringen, of andere duurzaamheidscertificeringen zoals B Corp of ISO. Selectair Hoppetravel en Horizon Select verwachten dat hun leveranciers zich houden aan een ethische code, die de volgende verantwoordelijke bedrijfspraktijken omvat:

 • Naleving van alle lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Alle mensenrechten respecteren, inclusief arbeidsrechten, kinderrechten en vrouwenrechten.
 • Zich inzetten voor eerlijke arbeidsvoorwaarden.
 • Het volgen van beleid tegen corruptie, omkoping, afpersing en discriminatie.
 • Kinderen beschermen tegen (seksuele) uitbuiting door toerisme.
 • Het milieu en de natuurlijke hulpbronnen beschermen.
 • Handelen in het belang van lokale gemeenschappen.
 • De belangen van Selectair Hoppetravel en Horizon Select beschermen.
We hebben een Memorandum of Understanding uitgewerkt voor onze partners. Volgens een nultolerantiebeleid zullen Selectair Hoppetravel en Horizon Select onmiddellijk alle relaties beëindigen met leveranciers die de ethische code schenden, met name door omkoping, corruptie, discriminatie en schending van de mensenrechten. Selectair Hoppetravel en Horizon Select sensibiliseren hun leveranciers om gezonde sociale en ecologische praktijken toe te passen en hun ecologische voetafdruk te minimaliseren. Selectair Hoppetravel en Horizon Select werken actief samen met leveranciers om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Wij moedigen onze leveranciers aan om voortdurend te leren over duurzaamheid en ondersteunen dit leren waar mogelijk. Selectair Hoppetravel en Horizon Select onderhouden open communicatielijnen met onze leveranciers en partners en moedigen feedback van onze belanghebbenden aan op elk moment en over elk onderwerp, met name duurzaamheid.

INCOMING AGENTS
Selectair Hoppetravel en Horizon Select geven voorkeur aan partnerbureaus die zich houden aan de ethische code van het bedrijf. In het hele proces van ontwikkeling en uitvoering van onze reispakketten verwachten Selectair Hoppetravel en Horizon Select dat partnerbureaus handelen in het beste belang van de omringende gemeenschappen en het milieu en van onze gasten. Gebaseerd op een inventaris van onze belangrijkste partners, houden we een lijst bij met de duurzaamheidserkenningen van onze partners. Het is ons doel dat duurzaamheid concreet wordt bij elke partner in onze business.

TRANSPORT
Bij het selecteren van vervoer voor gasten en zakelijke reizen verbinden Selectair Hoppetravel en Horizon Select zich ertoe de meest milieuvriendelijke opties te kiezen voor reizen van, naar en binnen de bestemming - rekening houdend met afstand, prijs, route en comfort. Selectair Hoppetravel en Horizon Select hebben duidelijke richtlijnen voor het verminderen van de broeikasgasemissies van vervoer en het kiezen van de meest milieuvriendelijke vervoersopties, waaronder de volgende maatregelen:

 • Verkiezen van grondvervoer boven luchtvervoer voor reisbestemmingen op korte afstand.
 • Zoveel mogelijk vluchten op de plaats van bestemming vermijden.
 • Aanbieden van treinvervoer van en naar de luchthaven.
 • Het gebruik van openbaar vervoer op de bestemmingen.
 • De grootte van de voertuigen aanpassen aan de grootte van de groep.
ACCOMMODATIES
In het selectieproces van accommodaties houden Selectair Hoppetravel en Horizon Select rekening met het duurzaamheidsbeheer en sociale en ecologische voetafdruk van de accommodatie. Selectair Hoppetravel en Horizon Select geven de voorkeur aan accommodaties die het landgebruik respecteren en beschermen en die elementen van de lokale architectuur, gewoonten en tradities zoveel mogelijk behouden.

ACTIVITEITEN EN EXCURSIES
Alle excursies en activiteiten uitgevoerd namens Selectair Hoppetravel en Horizon Select respecteren lokale gebruiken, tradities, culturele integriteit en natuurlijke hulpbronnen. Selectair Hoppetravel en Horizon Select verbinden zich ertoe geen excursies aan te bieden die schade toebrengen aan mensen, wilde dieren, het milieu of natuurlijke hulpbronnen zoals water en energie. Selectair Hoppetravel en Horizon Select geven de voorkeur aan excursies en activiteiten die ten goede komen aan lokale gemeenschappen, dierenwelzijn respecteren en milieubescherming ondersteunen. Selectair Hoppetravel en Horizon Select raden hun klanten aan niet deel te nemen aan activiteiten of excursies die ingaan tegen het welzijn van mens, dier, milieu, … Daarnaast worden onze klanten wel aangemoedigd tot respectvol contact leggen met de lokale bevolking, bezoeken van lokale ambachten en markten, lokale keuken te proeven, …

REISLEIDERS, LOCALE VERTEGENWOORDIGERS EN GIDSEN
Selectair Hoppetravel en Horizon Select verwachten van de leveranciers om gekwalificeerde lokale gidsen, dragers, chauffeurs of ander lokaal personeel aan te nemen, hen een leefbaar loon te betalen en veilige en eerlijke werkomstandigheden te bieden. Selectair Hoppetravel en Horizon Select rekenen op de kennis van de gidsen omtrent duurzaam, respectvol handelen op de bestemming en dat deze kennis, normen en waarden doorgegeven wordt aan de klanten.

BESTEMMINGEN
Duurzame bestemmingen

Selectair Hoppetravel en Horizon Select werken bij voorkeur op bestemmingen die duurzaamheid als een integraal onderdeel van de ontwikkeling van de gemeenschap en de bestemming beschouwen. Selectair Hoppetravel en Horizon Select streven ernaar om bezoekers naar secundaire of minder bekende toeristische gebieden te sturen om massatoerisme te voorkomen.

Bijdrage aan lokale gemeenschappen / lokaal economisch netwerk

Selectair Hoppetravel en Horizon Select zetten zich in voor een positieve bijdrage aan de bestemmingen waar we actief zijn, door:
 • Lokaal en verantwoord in te kopen en lokale en traditionele kunst en cultuur te ondersteunen
 • Gasten aan te moedigen verantwoord te winkelen en hen voor te lichten over illegale/verboden souvenirs.
Milieuzorg op bestemmingen

Selectair Hoppetravel en Horizon Select zetten zich in voor milieubeheer op de bestemmingen waar we actief zijn door:
 • Ervoor te zorgen dat de natuurlijke hulpbronnen intact blijven
 • Gasten voor te lichten over de principes van verantwoord reizen en verantwoordelijk gedrag van bezoekers
COMMUNICATIE MET EN BESCHERMING VAN DE KLANT
Privacy

De bescherming van onze klanten is onze prioriteit. Daarom hanteren wij een duidelijk privacybeleid om te zorgen voor:
 • Wettelijke naleving in alle opzichten
 • Klanten en hun gegevens worden beschermd
 • Klanten weten hoe hun informatie wordt gebruikt
Marketing en communicatie

Selectair Hoppetravel en Horizon Select streven ernaar in alle situaties en op elk moment waarheidsgetrouw te zijn. Wij bieden producten en diensten aan die doen wat wij in onze communicatie beweren. Wij komen onze expliciete en impliciete toezeggingen en beloften na. Wij zijn anti-greenwashing en staan 100% achter onze duurzaamheidsclaims. Wij streven ernaar inclusief en representatief te zijn in onze marketing, en altijd rekening te houden met culturele, religieuze en etnische gevoeligheden.

Communicatie over duurzaamheid

Klanten worden geïnformeerd over de sociale en milieu-impact van hun reis, en worden voorgelicht over de duurzame keuzes die ze kunnen maken, inclusief transparante communicatie over:
 • Gecertificeerde accommodaties
 • Compensatie van de CO2-uitstoot van hun reis
 • Activiteiten en excursies die ten goede komen aan de lokale gemeenschappen en milieubescherming
 • Verantwoord winkelen en illegale souvenirs
Ervaring van de klant

We streven ernaar dat alle klantervaringen positief zijn. Daarom worden onze klanten gedurende het boekingsproces én bij afgifte van de reisdocumenten uitgebreidt geïnformeerd over onder andere volgende onderwerpen (maar niet beperkt tot):
 • Gezondheid en veiligheid
 • Noodprocedures
 • Privacy
 • Uitstoot van broeikasgassen en mogelijkheid tot compensatie
 • Vervoer
 • Winkelen
 • Tevredenheid en klachten
Selectair Hoppetravel en Horizon Select onderhouden open communicatielijnen met onze klanten en moedigen feedback aan op elk moment en over elk onderwerp. Daartoe krijgen alle klanten van Horizon Select een tevredenheidsenquête mee. Klanten van Hoppetravel worden na de reis gecontacteerd met de vraag naar hun feedback.

Contactpersoon/Verantwoordelijke

Alle personeelsleden zijn verantwoordelijk voor het eigendom en de uitvoering van dit beleid. Alle personeelsleden zijn verantwoordelijk voor de bevordering en uitvoering van dit duurzaamheidsbeleid binnen hun afdeling. De uitvoering van dit beleid zal worden geleid door de duurzaamheidscoördinator, Elise, die bereikbaar is op elise@hoppetravel.be.
Ingangsdatum

Dit beleid is van kracht vanaf 26/06/2023. Dit beleid zal worden herzien op 26/06/2025.

Persoonlijke droomreizen

Bekijk onze mooiste bestemmingen

De op deze website opgenomen reizen zijn voorbeeldreizen, waarbij de opgegeven vanafprijzen, richtprijzen zijn voor dit specifieke programma. Let wel, deze richtprijzen zijn steeds EXCLUSIEF de prijs voor de vluchten.

Wij maken jouw vakantie op maat! Boek nu jouw droomvakantie.

Volg ons


                     All rights reserved - Horizon Select - algemene voorwaarden - privacy policy - duurzaamheid - partner worden
edit afsluiten